Omaha Hold’em

Hold’em som inte är Texas

Fast det kanske kan verka så är inte Texas Hold’em den enda Hold’em-varianten av poker. Omaha Hold’em är en relativt ny pokervariant, som uppstod någon gång på 1970-talet. Spelet påminner om Texas Hold’em, men är mer komplicerat; och kanske just därför inte lika populärt. Spelets namn är också rätt missvisande, då det inte kommer från Omaha, och aldrig varit populärt där.

Spelgången liknar Texas Hold’em, med vissa skillnader. I stället för två kort får varje spelare till att börja med fyra privata kort, hålkort. Efter detta följer en första satsningsrunda. Sedan läggs tre öppna kort upp på bordet, följt av en andra satsningsrunda. Ett fjärde öppet kort och en tredje satsningsrunda följer, och till sist det femte öppna kortet och en avslutande fjärde satsningsrunda. Detta låter ju väldigt likt Texas Hold’em, med den skillnaden att varje spelare har fyra egna kort i stället för två. Första intrycket blir att spelet är mer ”turbaserat” än Texas Hold’em, eftersom varje spelare har fler dolda kort motspelarna inte kan se. Poängen är att varje spelare måste bilda en pokerhand bestående av enbart två av de egna korten, och tre av de gemensamma.

Den begränsningen, och det stora antalet möjliga kombinationer, gör att det är mycket mer komplicerat i Omaha Hold’em att försöka räkna ut motspelarnas, och ens egna, möjliga händer. För den som börjar tycka att Texas Hold’em är ”för lätt” är Omaha Hold’em den naturliga utvecklingen. Tillräckligt likt för att vara bekant, men med ökad komplexitet.