Seven card stud poker

Stötpoker är den näst äldsta pokerfamiljen; bara vanlig femkortspoker är äldre. Stötpoker i olika varianter går tillbaka till 1800-talet, medan exempelvis Hold’em är en 1900-talsföreteelse. Stötpoker kännetecknas av att alla deltagare får både öppna och dolda kort. Till skillnad från i Hold’em-varianter förekommer dock inga gemensamma kort. Idén med öppna kort är givetvis att minska spelets ”slumpkaraktär”, och öka kraven på taktik och bluff. Ju mer dina motspelare vet om din hand, desto svårare att bluffa.

Seven card stud, på Svenska vanligen kallat sjustöt, är en av de mest populära varianterna av stötpoker. Innan Texas Hold’em tog över så var det den mest populära pokervarianten, och även om det inte är lika populärt som det en gång var spelas det fortfarande mycket.

Spelet börjar med att alla deltagare får tre kort. Två dolda och ett öppet. De följande tre omgångarnas kort är sedan också öppna, varpå det sjunde och sista kortet är dolt. Efter varje kortutdelning följer så givetvis satsningar, och till sist vinner den spelare som fortfarande är kvar i spelet och har bäst pokerhand. Spelet har dessutom detaljerade regler för i vilken ordning insatser ska göras; exempelvis efter vem som har bäst eller sämst kort eller pokerhand enligt de öppna korten.

En variant av sjustöt är razz, som spelas på samma sätt, men där den som har sämst pokerhand vinner. Reglerna för satsning är också de omvända; där sjustöt använder bäst hand för att avgöra vem som satsar, använder razz sämst hand och så vidare.